6D

TOKYO MOTOR SHOW 2015 DAIHATSU/2015

joint engineering design : DENTSU & DENTSU TEC
photo : Fumio Araki